Doe de AOV check!

Binnen 1 minuut weten hoe hoog jouw inkomen tijdens ziekte kan zijn?
En weten wat dan jouw kosten zijn?

Maandelijkse storting

dit bedrag is inclusief alle kosten.

Maandelijkse kosten

in de afgelopen 6 maanden (gemiddeld).

Maandelijks gespaard

in de afgelopen 6 maanden (gemiddeld).

Benodigd inkomen

bruto uit onderneming per maand (ZZP’er).

Maandelijkse inleg

En voor de volstrekte helderheid, met maandelijkse inleg bedoelen we het bedrag dat je maandelijks op je AOV rekening moet storten. Dit is dus het spaarbedrag (voor schenkingen en arbodienst) en de administratiekosten (€15,-) bij elkaar opgeteld. Er zijn geen bankkosten.

Maandelijks gespaard

Het bedrag bij maandelijks gespaard is het bedrag dat er per maand gemiddeld over is gebleven van je inleg (en dus is gespaard) na verrekening van ALLE kosten. Je ziet dus dat deelnemers veel lagere kosten hebben dan de inleg. Het spaarbedrag vormt de buffer zodat er altijd voldoende geld is om schenkingen te doen.

Benodigd inkomen

Het benodigd inkomen is het (gemiddelde) bruto maandinkomen dat je minimaal nodig hebt om bij aanvang van je lidmaatschap het door jou ingestelde gewenste inkomen af te kunnen spreken.

Kosten

Inschrijfgeld (incl. btw) Administratiekosten (incl. btw)
Leden van aangesloten organisaties € 120,- eenmalig € 15,- per maand
Ongeorganiseerden € 150,- eenmalig € 22,- per maand
Direct aanmelden