Visie Stichting AOV voor vakmensen

In het kader van het “Pensioenakkoord” heeft politieke en maatschappelijke organisaties zich ook uitgesproken over de problematiek van de arbeidsongeschiktheid van zelfstandigen. Daarin wordt gepleit voor een verplichtstelling waarvan inmiddels door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is aangegeven dat de uitvoering daarvan zo ingewikkeld is dat deze niet op korte termijn is te verwachten.

Omdat stilzitten geen optie is heeft de VLOK Brancheorganisatie voor vakmensen op verzoek van de leden op zoek gegaan naar een aanpak waarbij de schenkingssystematiek van ‘broodfondsen” kan worden gecombineerd met de kracht van een groot aantal deelnemers.

Dit heeft geleid tot de oprichting van de Stichting AOV voor vakmensen. Het bestuur van de stichting heeft zich tot taak gesteld met de stichting het door de VLOK gewenste doel te bereiken en daarbij de visie over samenwerken van de VLOK als richtsnoer te hanteren.

In de visie van de stichting kunnen zelfstandigen in eigen beheer in meer dan 98% van de gevallen hun arbeidsongeschiktheid zelf opvangen door aan de schenkkring van de stichting deel te nemen.

Uitwerking visie ten behoeve van de deelnemers

  • alle zelfstandigen die op het moment van toetreding arbeidsgeschikt zijn mogen meedoen
  • de toetreding moet eenvoudig zijn
  • de kosten van deelname dienen zo laag mogelijk te zijn
  • naarmate het aantal deelnemers toeneemt moeten de (huidige) kosten verder kunnen dalen

Bewaken visie met de stakeholders

Het bestuur weet zich inmiddels al gesteund door enkele stakeholders, die hierna hun specifieke visie geven over de samenwerking, te weten (in alfabetische volgorde) FNV Zelfstandigen, PZO en VLOK. De inzet van de stakeholders is van belang voor de communicatie met de zelfstandigen en hun vakorganisaties.

Keuze naam stichting

In de naam van de stichting is bewust gekozen voor “vakmensen”. Voor de stichting staat de (ondernemende) mens centraal. Termen als ondernemers en  professionals vielen om die reden af. De zorg gaat naar de gevolgen voor de mens voor het geval hij of zij even geen ondernemer of professional kan zijn.

Logo Aov Vakmensen V2a 480