Samen sterk: visie van stakeholder VLOK

Samen sta je sterk. Het klinkt als een open deur. Maar écht samenwerken vereist overtuiging. Overtuiging dat samenwerken je verder brengt. En écht samenwerken vereist inspanning. Inspanning, waarmee je die samenwerking vorm geeft. Want samenwerken gaat niet vanzelf.

De VLOK Brancheorganisatie voor Vakmensen heeft sinds de oprichting bijna 40 jaar geleden veel te danken aan samenwerken.

Met het initiatief voor de oprichting van de Stichting AOV voor vakmensen is samenwerken van meet af aan hét centrale uitgangspunt. Individuele ondernemers die met elkaar voor elkaar  zorgen. Maar dat geldt ook voor (vak)organisaties.

Hoe ziet de VLOK de samenwerking tussen deze (vak)organisaties, kort samengevat?

SWAK Handen Zonder Nl

Samenwerken aan Kwaliteit

Sinds 1998 is de VLOK aangesloten bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) te Den Haag. Dit is voor de VLOK hét platform om met de leden te werken aan het borgen van kwaliteit. Met als grondslag een in Nederland ontwikkeld “poldermodel” voor consumentenbescherming kunnen leden van bij de SGC aangesloten organisaties de consument een wereldwijde unieke extra garantie bieden voor de kwaliteit van de door hen geleverde goederen of diensten, de zgn. nakomingsgarantie.

Samenwerken aan belangenbehartiging

PZO Logo 2017 CMYK Zonder Toevoeging GrootDe VLOK heeft PZO uitgekozen als platform voor samenwerking op het gebied van belangenbehartiging naar de overheid en de politiek. Niet alleen omdat PZO zich richt op kleinschalig ondernemerschap, maar ook omdat PZO nauw samenwerkt met de andere belangrijke ondernemersplatformen VNO-NCW en MKB-Nederland en collega-organisaties, zoals FNV Zelfstandigen.

Samenwerken loont

Als waardering voor de inzet om bij te dragen aan het zichtbaar maken van “meetbare kwaliteit” en op te komen voor de belangen van zelfstandige ondernemers ook in het politiek gevoelige dossier van “Arbeidsongeschiktheid van zelfstandigen”  heeft de VLOK aan de Stichting AOV voor Vakmensen verzocht aan alle zelfstandige ondernemers, die bij één van deze organisaties zijn aangesloten, de zogenaamde georganiseerdenkorting te geven.

De Stichting AOV voor vakmensen heeft dit verzoek gehonoreerd.

Vlok Logo V1a Ondertekst