Home/Veelgestelde vragen
Veelgestelde vragen2022-06-20T08:05:42+01:00

Veelgestelde vragen en antwoorden

Stel ik raak permanent 100% arbeidsongeschikt en wil mijn bedrijf opheffen, mag dat dan met behoud van schenkingen?2020-12-23T15:27:14+01:00

Ja, in dit specifieke geval dat je permanent 100% arbeidsongeschikt raakt, mag je je bedrijf liquideren met behoud van de schenkingen

Wat gebeurt er met mijn geld na beëindiging?2022-06-20T14:26:42+01:00

Na 1 maand wordt jouw gespaarde deel overgemaakt op een bankrekeningnummer naar keuze.

Hoe kan ik opzeggen?2022-06-20T14:22:12+01:00

Door te mailen naar aovvv@samsamservicebureau.nl of te bellen naar: 085 – 40 12 327.

Wanneer kan ik opzeggen?2020-12-23T15:25:03+01:00

Ieder gewenst moment. We hanteren een opzegtermijn van een maand.

Moet ik belasting betalen over schenkingen die ik heb ontvangen?2021-05-20T20:49:50+01:00

Nee, dat hoeft niet. In Nederland mag je jaarlijks van één persoon een bedrag aan schenkingen ontvangen. Dat bedrag is voor 2021 vastgesteld op € 3.244. Bij vragen van de Belastingdienst kun je met een overzicht uit MijnAOV en je bankafschriften aantonen dat de schenkingen van individuele schenkers afkomstig zijn en het maximale belastingvrije schenkbedrag niet overstijgen.

Moet ik belasting betalen over schenkingen die ik doe aan zieke deelnemers?2020-12-23T15:23:34+01:00

Nee, dat hoeft niet.

Kan ik schenkingen aan zieke deelnemers aftrekken van de belasting?2020-12-23T15:22:37+01:00

Nee, dat kan niet.

De belastingdienst wil meer weten over mijn ontvangen schenkingen, wat nu?2021-05-20T20:51:23+01:00

In Nederland mag je jaarlijks van één persoon een bedrag aan schenkingen ontvangen. Dat bedrag is voor 2021 vastgesteld op € 3.244. Bij vragen van de Belastingdienst kun je met een overzicht uit MijnAOV en je bankafschriften aantonen dat de schenkingen van individuele schenkers afkomstig zijn en het maximale belastingvrije schenkbedrag niet overstijgen.

Wanneer krijg ik mijn jaaroverzicht?2021-05-20T20:52:11+01:00

AOV voor vakmensen is geen verzekering; je hoeft het niet op te geven aan de belastingdienst en je ontvangt geen jaaroverzicht.

Krijg ik netto geld of moet ik belasting betalen?2020-12-23T15:20:39+01:00

De schenkingen die je ontvangt zijn privé schenkingen en dus netto bedragen. Omdat je van heel veel verschillende mensen een schenking ontvangt, blijft het totale bedrag dat iemand aan jou schenkt altijd lager dan datgene wat je in Nederland belastingvrij aan iemand mag schenken.

Je ontvangt de schenkingen op een privé bankrekening. Je ontvangt van iedereen een klein bedrag. Het totaal telt op tot het door jou gekozen inkomensniveau.

Wat schenk ik aan anderen, een percentage in relatie met mijn gewenste inkomen of dat van de zieke die wellicht een veel hoger inkomen gekozen heeft?2020-12-23T15:19:33+01:00

Wat je aan anderen schenkt is afhankelijk van een aantal zaken: het bedrag waarvoor je zelf mee doet, het bedrag waarvoor de zieke meedoet, het aantal dagen in de maand dat de zieke recht heeft op schenkingen, het arbeidsongeschiktheidspercentage, het aantal deelnemers en het bedrag waarvoor zij meedoen.

Wat gebeurt er als ik binnen een korte periode weer ziek wordt?2021-06-02T14:11:32+01:00

Als je binnen 2 maanden toch niet voldoende hersteld blijkt te zijn, krijg je direct weer je schenkingen (in totaal maximaal 24 maanden), zonder 2 maanden wachttijd.

Als je weer ziek wordt maar de oorzaak van de arbeidsongeschiktheid is een andere, dan gaat gewoon je wachttijd weer in.

Wat als ik het niet eens ben met de uitkomst van de bedrijfsarts?2021-06-02T14:12:55+01:00

Je hebt het recht om een second opinion te vragen bij een andere arbodienst. Word je in het gelijk gesteld dan krijg je de kosten van de second opinion vergoed. Als je geen gelijk krijgt, betaal je de kosten van de second opinion zelf.

Wat gebeurt er als een andere deelnemer ziek is?2020-12-23T15:17:50+01:00

De arbodienst bepaalt het arbeidsongeschiktheidspercentage. Na 2 maanden ontvangt de zieke automatisch schenkingen. Iedereen schenkt vervolgens een klein bedrag dat optelt tot het bedrag waar de zieke recht op heeft. De berekening en het overmaken van het geld gaan automatisch.

Moet ik zelf maandelijks een bedrag overmaken naar een zieke deelnemer?2021-05-20T20:55:15+01:00

Nee, dat doet AOV voor vakmensen voor je. Je krijgt iedere maand bericht hoeveel je geschonken hebt.

Wat als er heel veel mensen tegelijkertijd arbeidsongeschikt zijn?2020-12-23T15:16:30+01:00

Over het algemeen is het ziekteverzuim onder ondernemers laag (1,5%). Voor de zekerheid sparen wij voor 4,5% zieken (vandaar je inleg) en we hebben natuurlijk een (flinke) buffer. Theoretisch kunnen er problemen met schenkingen ontstaan als er lange tijd meer dan 4,5% zieken zijn. Gelukkig is de kans dat deze situatie zich voordoet zeer klein.

Door vooruit te kijken kunnen we deze situatie echter voorkomen. Als het dreigt te gebeuren dan weten we dat ruim van te voren en nemen we maatregelen. Bijvoorbeeld door de inleg (tijdelijk) te verhogen of door allemaal eenmalig een extra bedrag storten.

Hoeveel van mijn spaargeld gaat naar schenkingen?2021-05-20T21:01:25+01:00

Het bedrag, dat jij schenkt aan een zieke deelnemer, hangt af van het inkomensniveau dat dat lid heeft gekozen, hoeveel jij zelf spaart en hoeveel deelnemers AOV voor vakmensen telt. AOV voor vakmensen berekent precies hoeveel iedereen moet schenken. We gaan ervan uit dat je op de lange termijn gemiddeld 30% van je spaargeld gaat schenken aan zieke deelnemers. Uiteindelijk is dat natuurlijk veel minder dan de premie die je bij een verzekeringsmaatschappij moet betalen.

Meer leden betekent natuurlijk dat iedereen minder gaat schenken.

Wat zijn de verschillen met een Broodfonds.2021-05-20T21:07:00+01:00
 • Bij AOV voor vakmensen vinden deelnemers het prettig dat informatie over ziekte en inkomen wat anoniemer behandeld wordt. Bij een Broodfonds wordt geschonken op basis van vertrouwen. Dat betekent dat leden elkaar kennen en vertrouwen en dus geregeld ontmoeten.
 • AOV voor vakmensen gaat ook uit van vertrouwen, maar deelnemers kennen elkaar in principe niet en ontmoeten elkaar niet in dit verband. Wij werken met een onafhankelijke arbodienst die na de ziekmelding contact opneemt met de zieke, bespreekt wat er aan de hand is en waar nodig ondersteunt.
 • AOV voor vakmensen is een landelijke kring zonder restrictie aan het aantal deelnemers (zij hoeven elkaar immers niet te kennen). Daardoor hebben wij een grote buffer.
 • AOV voor vakmensen ontzorgt de deelnemers door alle bestuurstaken op zich te nemen.
 • En bij AOV voor vakmensen kunnen deelnemers voor een hoger bedrag (netto tot 4000 euro) meedoen.
Verschil met een verzekering.2021-05-20T21:07:57+01:00
 • Je betaalt geen premie, maar spaart
 • Het gespaarde geld is en blijft van jou
 • Je ziet precies wat er met jouw geld gebeurt op jouw bankoverzicht
 • Je helpt met jouw geld andere ondernemers (de schenkingen)
 • Geen uitsluitingen of hogere premie voor chronische ziektes, ziektegeschiedenis en gezondheidsrisico’s zoals roken.
 • Gelijke kosten voor oudere ondernemers en ondernemers met zware beroepen
 • Geen financieel belang bij beoordeling ziekte en ziekteduur
 • Maximale uitkeringsduur 2 jaar
Wat zijn de voordelen?2021-05-20T21:10:37+01:00
 • Het belangrijkste is natuurlijk dat je als deelnemer altijd zeker bent van een inkomen bij ziekte (daarvoor is er een buffer).
 • We kennen geen uitsluitingen op medisch verleden
 • Het is betaalbaar. En als je stopt is het geld dat je gespaard hebt gewoon van jou!
 • Iedere (startende) ondernemer kan deelnemen
 • Wij hanteren geen leeftijdsgrens, oudere ondernemers mogen ook meedoen
 • Lid worden kan online, makkelijk en snel
 • Opzegtermijn is 1 maand
 • Samenwerking met onafhankelijke arbodienst
 • Jij helpt met jouw geld andere ondernemers en anderen helpen jou (als dat aan de orde is)

Zorg voor je zelf – met elkaar!

Wat doet de arbodienst?2020-12-23T15:10:39+01:00

Met de casemanager maak je een inschatting van de ernst en de duur van de situatie. Daarna beoordeelt een BIG-geregistreerde verzekeringsarts wat er met je aan de hand is en bepaalt een arbeidsdeskundige de mate van arbeidsongeschiktheid. Uitgangspunt van deze professionals is steeds dat jij zo snel mogelijk weer aan het werk wilt.

Waarom krijg ik maar 24 maanden schenkingen?2020-12-23T15:10:01+01:00

De ervaring leert dat personen meestal permanent arbeidsongeschikt zijn als ze langer dan 24 maanden arbeidsongeschikt zijn. De constructie met de schenkkring leent zich er niet voor om personen veel langer schenkingen te geven, dit zou kunnen als er duizenden leden zijn. Dat is nu nog niet het geval.

De meeste mensen die arbeidsongeschikt raken zijn binnen twee jaar weer beter dus voor de meeste mensen is 2 jaar afdoende.

Wat gebeurt e